Välkommen!

Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad av din partner eller din familj? Behöver du prata med någon?

Järfälla Kvinnojour finns för dig som har utsatts för hot eller våld i en nära relation. Alla som jobbar hos oss har avgett ett tystnadslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Järfälla kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har funnits sedan 1982.

Mer information till dig som behöver hjälp.

Mer information till dig inom socialtjänsten.

Aktuellt

 • Juridisk rådgivning

  3 januari 2019

  Järfälla kvinnojour erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning för kvinnor som är, eller har varit, utsatta för våld i en nära relation. Den juridiska rådgivningen ges av Izla Rhawi, som är volontär på kvinnojouren. Izla är biträdande jurist på Advokatfirman Alnashi. Izla arbetar med migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) samt brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn).

  Kontakta Izla via hennes e-postadress: izla@alnashi.nu

  Järfälla kvinnojour samarbetar även med andra advokater och jurister som kan erbjuda juridisk rådgivning och ta uppdrag gällande exempelvis brott i nära relation. Kontakta kvinnojouren för mer information!

 • MÄNS VÅLD MOT KVINNOR MÅSTE UPPHÖRA

  22 november 2018

  Den 25:e november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Järfälla kvinnojour har arbetat mot mäns våld mot kvinnor och barn och för jämställdhet i 36 år och vi fortsätter vårt livräddande arbete varje dag oavsett politiskt styre. Den 25:e november klockan 15.00-17.00 anordnar vi, tillsammans med kvinnojouren Nina, en ljusmanifestation i Jakobsbergs centrum för att minnas de kvinnor som har dödats till följd av mäns våld i nära relationer. Var med i samhällsförändringen, kom och visa ditt stöd för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra!

  Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhälls- och folkhälsoproblem. Förra året anmäldes 28 000 fall av misshandel av kvinnor och över 7000 våldtäkter, och mörkertalet är enormt. Vårt riksförbund Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer, 2017 hade vi tillsammans över 92 000 stödkontakter. Vi arbetar mot mäns våld mot kvinnor och för jämställdhet varje dag och ser att mäns våld mot kvinnor inte enbart är ett allvarligt hot mot kvinnors säkerhet och rättigheter. Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för samhället, kvinnor, barn och framtida generationer.

  · Mer än var tredje ung kvinna (34,4 %) berättar att hon utsatts för sexualbrott under 2017, enligt Brottsförebyggande rådets senaste Nationella Trygghetsundersökning.

  · 2017 anmäldes över 7300 våldtäkter, cirka 10 % av det totala antalet våldtäkter anmäls.

  · Det råder i princip straffrihet för våldtäkt, 2016 kom 142 fällande våldtäktsdomar av över 6700 anmälningar om våldtäkt.

  · Vart tionde barn upplever pappas eller styvpappas våld mot mamma.

  · Sedan år 2000 har 279 kvinnor dödats av en man hon haft en relation med. Alla kvinnor var någons mamma, syster, vän och kollega, och finns med oss varje dag.

  · Mäns våld mot kvinnor kostar det svenska samhället 43 miljarder kronor varje år.

  Förra året hade vi på Järfälla kvinnor 698 stödsamtal med 148 våldsutsatta kvinnor. Vi stöttar och skyddar, förebygger och påverkar varje dag och finns här för alla som utsatts för våld, oavsett om du blev utsatt igår, förra året eller för 35 år sedan. Vi finns här och kommer fortsätta finnas för allas rätt till ett jämställt samhälle fritt från våld.

  Heidi Knorn, ordförande

  Järfälla kvinnojour

 • Sökes: Kvinnor som vill jobba ideellt med våldsutsatta kvinnor och barn

  16 oktober 2018

  Järfälla kvinnojour söker nya volontärer som vill engagera sig för ett jämställt samhälle fritt från våld.

  Som volontär kan du vara stödperson åt våldsutsatta kvinnor och barn i kvinnojourens skyddade boende eller öppna stödverksamhet. Du kan även vara med och anordna barnaktiviteter eller informera om kvinnojourens verksamhet i olika sammanhang.

  Det krävs inga förkunskaper för att vara volontär hos oss. Vi ger dig den utbildning du behöver!

  Nästa volontärutbildning startar den 7 november 2018.

  Utbildningsschema:

  7 november klockan 18.00–20.00

  17 november klockan 9.00–16.00

  18 november klockan 9.00–15.00

  För att bli godkänd på grundutbildningen krävs det att du är med på alla utbildningsdagar. Efter avslutad grundutbildning kommer du tillsammans med personalen fram till på vilket sätt du vill engagera dig i Järfälla kvinnojour.

  Låter det intressant?

  Skicka en intresseanmälan där du berättar kort om dig själv och varför du vill engagera dig i Järfälla kvinnojour till: kontakt@jarfallakvinnojour.se

  Efter anmälan kommer vi att kontakta dig för en eventuell intervju.

 • Vår verksamhet syns mer i media

  22 maj 2018

  Vårt arbete för att synliggöra våld i nära relation och det arbete vår verksamhet gör för att hjälpa utsatta börjar nu synas mer och mer i media.
  Det är mycket glädjande att dessa viktiga frågor får större utrymme även för allmänheten. Vi som är verksamma – anställda och volontärer, jobbar ständigt för att öka kunskapen, påverka till förändring och inte minst önskar vi inspirera fler att engagera sig i de frågor som på ett eller annat sätt berör oss alla.

  Här är två artiklar som har publicerats i Järfällas lokaltidningar under våren.

  Järfälla Tidning – Maj 2018

  https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/hardare-krav-pressar-kvinnojouren-i-jarfalla/reprdk!StnTDcKblrL49qugWFoGdw/

  Mitt i – Maj 2018

  Järfälla kvinnojour – kamplust och varm famn

 • Vill du stödja vår verksamhet?

  18 april 2018

  Skänk en gåva

  Järfälla kvinnojour tar tacksamt emot din gåva, som ger oss möjlighet att glädja mammor och barn under deras svåra förhållanden.

  Tack för din gåva!

  PG: 15 75 37-2

  Swish: 123 28 25 26 3

   

  Bli medlem

  Medlemsavgiften är 100:- per år. Som medlem får du vårt föreningsbrev och blir inbjuden till våra aktiviteter. Medlemmar har rösträtt på årsmötet.

  Du blir medlem genom att göra en inbetalning till plusgiro 15 75 37-2 eller swish (ange gärna din epost-adress så att vi kan hålla dig uppdaterad vad som händer i vår verksamhet.

  Kom ihåg att ange ditt namn, samt att inbetalningen gäller medlemskap i meddelandefältet för internetbetalning eller på avin. När betalningen är gjord skicka ett mejl med ditt namn och dina kontaktuppgifter till styrelsen@jarfallakvinnojour.se

  Som medlem godkänner du våra stagar, läs våra stadgar

 • Vi utvecklas hela tiden!

  10 april 2018

  Utdrag ur vår verksamhetsberättelse:
  ”För kvinnojourerna är #metoo ingen ny fråga. Järfälla kvinnojour, som fyllde 35 år under 2017, har lång erfarenhet av att möta kvinnor som berättar om sexuella trakasserier och övergrepp. Järfälla kvinnojour var en av de jourer som lyssnade på och stöttade våldsutsatta kvinnor när resten av samhället blundade för deras utsatthet och såg mäns våld mot kvinnor som en privat angelägenhet.
  När Järfälla kvinnojour startade fanns det inga anställda i verksamheten. Kvinnojouren drevs då helt av ideella krafter som stöttade kvinnor utifrån en erfarenhetsbaserad kunskap om kvinnors utsatthet.

  Idag betraktas mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som ett samhällsproblem och samhällets instanser tar ett större ansvar när det gäller att skydda och stötta kvinnor – och barn – som har utsatts för våld. I takt med att samhällets instanser har fått en ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har också kraven på kvinnojourernas skyddade boenden ökat. Numera blir kvinnojourerna utförare av socialtjänst när de tar emot kvinnor och barn i sina boenden. Det innebär att kvinnojourerna lyder under samma regelverk som socialtjänsten och att de har ansvar för att den placerade kvinnan, och medföljande barn, får skydd och stöd i enlighet med det uppdrag som kvinnojouren har fått från socialtjänsten.

  Idag har kvinnojouren fem anställda som har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor och barn som har utsatts för våld i en nära relation. Professionaliseringen av Järfälla kvinnojours verksamhet har dock inte inneburit att de ideella jourkvinnorna har en mindre viktig funktion inom kvinnojouren. Jourkvinnorna träffar kvinnorna och barnen i det skyddade boendet regelbundet och sätter guldkant på deras tillvaro. Jourkvinnorna utgör således ett viktigt socialt stöd i vardagen för de kvinnor och barn som vistas på kvinnojouren. Under året har jourkvinnorna även spridit kunskap om kvinnojourens verksamhet.
  Styrelsen tackar kvinnojourens ideella och anställda för en fantastisk insats under året. Utan er hade vi inte kunnat bli en av Sveriges bästa kvinnojourer! ”