Välkommen till Kvinnojouren Stina

Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad av din partner eller din familj? Behöver du prata med någon?

Kvinnojouren Stina finns för dig som utsatts för hot eller våld i en nära relation. Alla som jobbar hos oss har avgett ett tystnadslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Aktuellt

 • Vi söker barnsamordnare

  12 september 2016

  Järfälla kvinnojour är en ideell förening som har funnits sedan 1982. Kvinnojouren driver ett skyddat boende med plats för sex kvinnor med barn, samt en öppen stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren leds av en ideell styrelse. I verksamheten arbetar en verksamhetsansvarig, en boendesamordnare, en barnsamordnare och en grupp ideella jourkvinnor. Vår tidigare barnsamordnare har nyligen avslutat sin tjänst hos oss och vi söker därför en ny barnsamordnare. Målet med anställningen är att ge stöd och professionell hjälp till barnen i det skyddade boendet.

   Arbetsbeskrivning

  Kvinnojouren tar emot kvinnor, och medföljande barn mellan 0-18 år, för placering i det skyddade boendet. De flesta barn som kommer till kvinnojouren är mellan 0-11 år. Barnen kan både ha bevittnat och blivit utsatta för våld i hemmet och de har behov av stöd för att hantera och bearbeta sina upplevelser. Som barnsamordnare kommer du att genomföra enskilda stödsamtal, pedagogiska lekar och gruppaktiveter med barnen. Du arbetar med mammorna genom att stärka och stötta dem i deras roll som föräldrar. Du kommer att delta i möten med relevanta myndigheter där barns behov diskuteras. Du ansvarar för att utveckla verksamheten utifrån ett barnperspektiv. Tjänsten är relativt ny och du kommer att delta i utformandet av den och påverka hur jouren kommer att arbeta med barnen i boendet.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig som är socionom med erfarenhet av att möta barn i kris. Du har dokumenterad kunskap om våld i nära relation och dess konsekvenser. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i skyddat boende och har utbildning i Trappan-modellen. Vi vill att du som person kan skapa arbetsrutiner utifrån verksamhetens och barnens behov. Det är viktigt att du är strukturerad och har ett professionellt förhållningssätt samtidigt som du har en öppen personlighet. Du har förmåga och vilja att samarbeta i arbetslag och medverkar till utveckling av verksamheten. Vi finner det meriterande om du är flerspråkig.

  Anställningens omfattning

  Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

  Omfattning: Deltid 75 %

  Tillträde: snarast enligt överenskommelse

  Tidsbegränsad till: sex månader med möjlighet till förlängning om ekonomiska medel beviljas

  Ytterligare information: Arbetstid är i huvudsak på dagtid men det kan förekomma kvälls- och helgtjänstgöring.

   Ansökan

  Ansök senast: 2016-10-07. Skicka din ansökan till: kontakt@jarfallakvinnojour.se ange barnsamordnare i rubriken. Jobbets karaktär kräver endast kvinnliga sökanden.

 • Engagera dig som jourkvinna hos oss

  6 september 2016

  Är du över 18 år och intresserad av att arbeta ideellt som jourkvinna hos oss med våldsutsatta kvinnor och barn?

  Som jourkvinna utgör du en viktig del av vår verksamhet, för att stödja kvinnor och barn som behöver dig i sin vardag genom exempelvis samtal eller praktisk hjälp. Vi har behov av hjälp både dag-/kvällstid samt helger, så all hjälp är välkommen!

  Vi söker kvinnor med olika bakgrund och i olika åldrar, gärna bosatta i Järfälla kommun eller omnejd.

  Under hösten 2016 organiserar vi en studiecirkel som du behöver gå för att kunna bli jourkvinna. Du får då kunskaper om våld i nära relationer, om jämställdhet och om verktyg som är användbara i det praktiska stödarbetet.

  Den 29 september har vi en informationskväll för dig som är intresserad, då vi kommer berätta mer om studiecirkeln och om arbetet som jourkvinna.

  Skicka din anmälan till informationskvällen senast den 23 september till: volontar@jarfallakvinnojour.se

   

 • Kritik mot regeringen för att den inte är tydlig i frågan om barnäktenskap

  22 februari 2016

  Idag stödjer jouren FN-förbundet i kritiken mot regeringen för att den inte är tydlig i frågan om barnäktenskap. Du kan läsa mer om detta på:

  http://www.svd.se/ministern-ar-otydlig-om-barnaktenskapen/om/debatten-om-barnaktenskap

 • Internationella dagen för flickor

  11 oktober 2015

  Idag på internationella dagen för flickor stöder jouren en artikel om att lagarna i Sverige inte skyddar mot tvångsäktenskap. Läs mer om detta på:

  http://www.svd.se/ny-lag-skyddar-inte-barn-fran-giftermal/om/debatt

 • Försäkringskassan skapar nya rutiner för att identifiera kvinnor som drabbas av våld i nära relationer

  4 juni 2015

  Försäkringskassan utreder hur nya rutiner ska fånga upp kvinnor som är sjukskrivna, där grundorsaken till sjukskrivningen är våld i nära relationer. Enligt Socialstyrelsen kan det röra sig om cirka 11 000 kvinnor per år som blir sjukskrivna, har sjukersättning eller liknande ersättning från Försäkringskassan på grund av att de utsätts för misshandel, grov kvinnofridskränkning eller olaga hot.

  Se länk till artikeln nedan.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-strategi-ska-hjalpa-misshandlade-kvinnor/

 • Otillräckligt skydd mot barnäktenskap

  6 mars 2014

  Barn- och tvångsäktenskap har debatterats i Sveriges riksdag vid flera tillfällen genom åren. Ändå är det fortfarande möjligt att få dispens för äktenskap för personer under 18 år. Ungdomsstyrelsen har rapporterat att 70 000 unga i Sverige upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Det är ett stort svek mot landets unga.

  Regeringen presenterade nyligen ett förslag om stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Trots flera steg i rätt riktning når inte förslaget ända fram. Vi ser framför allt tre brister:

  – det kommer även framöver att vara möjligt att erkänna äktenskap som har ingåtts i ett annat land med flickor och pojkar under 18 år som bor i Sverige

  – fullmaktsäktenskap kan enligt förslaget godkännas om synnerliga skäl finns

  – barn som har tvingats gifta sig i ett annat land och kommer till Sverige ska även i fortsättningen kunna anses vara gifta.

  I dag är det möjligt att godkänna barnäktenskap om särskilda skäl finns. Regeringen föreslår en skärpning som innebär att synnerliga skäl ska krävas. Regeringen överlåter åt myndigheterna att skapa praxis och lämnar därmed fältet öppet för undantag även i fortsättningen. Vi ser en uppenbar risk att samhället även framöver kommer att svika unga flickor och pojkar som gifts bort mot sin vilja.

  Barnäktenskap bryter mot FN:s barnkonvention, kvinnokonventionen och en rad andra överenskommelser om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. Ett särskilt fall gäller fullmaktsäktenskap, det vill säga äktenskap som ingås genom ombud. Regeringen säger att sådana äktenskap inte ska erkännas om minst en av parterna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks såvida inte synnerliga skäl finns. Vi kräver att fullmaktsäktenskap med personer under 18 år inte ska erkännas under några omständigheter.

  Justitieminister Beatrice Ask har sagt att det är bra att ha en ventil för barnäktenskap för familjer som kommer till Sverige. Vår inställning är att Sverige som barnrättsland måste betrakta alla äktenskap med personer under 18 år som ogiltiga oavsett om de har ingåtts mellan personer som kommer som asylsökande eller om de har ägt rum i ett EU-land. Ungdomar som önskar gifta sig i Sverige kan utbyta äktenskapslöften när de har nått myndig ålder.

  Positivt i regeringens förslag är däremot att det blir kriminellt att medverka till barnäktenskap genom lagbrottet äktenskapstvång, att dispensmöjligheten för barnäktenskap vid graviditet tas bort och att man ställer krav på vigselförrättare. Den nya brottsrubriceringen vilseledande till tvångsäktenskapsresa kan ge välkommet skydd åt både vuxna och barn under 18 år. Ett nationellt kompetenscentrum kan stärka skola och sociala myndigheter i arbetet med att fånga upp unga som riskerar att giftas bort under till exempel en resa på skollovet.

  Vi som undertecknar den här artikeln har samlats i ett nätverk för att bilda opinion mot alla former av barn- och tvångsäktenskap. Över 10 000 människor har gått med i Facebook-gruppen Stoppa barnäktenskap. Vi har ambitionen att bli ännu fler och vi välkomnar särskilt trossamfund och religiösa riksorganisationer med vigselrätt att engagera sig tillsammans med oss.

  I december hölls ett seminarium i riksdagen om barn- och tvångsäktenskap. Ledamöter från både allianspartierna och oppositionen uttryckte då sitt stöd för en restriktiv lagstiftning. Ett heltäckande skydd mot barn- och tvångsäktenskap förutsätter att alla kryphål täpps till.

  Riksdagen har i vår en historisk chans att från den 1 juli sätta stopp för alla barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Bara ett totalförbud sänder en tillräckligt stark politisk signal och ger ett fullgott rättsligt skydd för de ungdomar i Sverige som lever i rädsla för att giftas bort. Bara så kan vi få ett slut på sveket mot Sveriges unga.

   

  Margot Wallström, tidigare FN:s särskilda representant mot sexuellt våld i konflikter

  Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet

  Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren

  Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension

  Eva Brunne, biskop Stockholms stift

  Talin Davidian, ordförande TRIS – Tjejers rätt i samhället

  Eduardo Grutzky, författare och politisk samordnare ALMAeuropa

  Heidi Knorn, ordförande Kvinnojouren Stina i Järfälla

  Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

  Elisabeth Massi Fritz, advokat, styrelseledamot Insamlingsstiftelsen Glöm aldrig Pela och Fadime

  Sara Mohammad, ordförande Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime

  Bahareh Mohammadi Andersson, muslimsk feminist

  Carina Ohlsson, förbundsordförande Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund

  Zinat Pirzadeh, författare och stå upp-komiker

  Christer Sturmark, förbundsordförande Humanisterna

   

 • Myndigheterna brister i sitt stöd till våldsutsatta kvinnor.

  14 februari 2014

  Ny utredning från Socialstyrelsen visar att myndigheter brister i sitt stöd till våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren Stina oroas av detta och uppmanar till att kvinnor som drabbas av våld i nära relationer ska få sina rättigheter och sitt hjälpbehov  tillgodosett.

  Se länk för fullständig artikel, http://www.dn.se/nyheter/sverige/brister-i-stod-till-hotade-kvinnor/

   

   

   

   

 • Kvinnojourens publikationer

  24 augusti 2011

  Ladda ner eller beställ Kvinnojouren Stinas publikationer Vägen ut och Välkommen.