• Arkiv för juni 2015

    Försäkringskassan skapar nya rutiner för att identifiera kvinnor som drabbas av våld i nära relationer

    4 juni 2015

    Försäkringskassan utreder hur nya rutiner ska fånga upp kvinnor som är sjukskrivna, där grundorsaken till sjukskrivningen är våld i nära relationer. Enligt Socialstyrelsen kan det röra sig om cirka 11 000 kvinnor per år som blir sjukskrivna, har sjukersättning eller liknande ersättning från Försäkringskassan på grund av att de utsätts för misshandel, grov kvinnofridskränkning eller olaga hot.

    Se länk till artikeln nedan.

    http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-strategi-ska-hjalpa-misshandlade-kvinnor/