• Kontakt med myndigheter – så funkar det

  Socialtjänsten

  Socialtjänsten är ofta uppdelad i enheter som har olika uppdrag och målgrupp, till exempel barn och ungdom och individ och familj. Det kan se olika ut i olika kommuner. Länkar till Sveriges kommuner hittar du här.

  Socialtjänsten kan hjälpa till med ett tillfälligt skyddat boende. Boendet kan vara en kvinnojour eller ett kommunalt boende, beroende på din situation och dina behov. Socialtjänsten gör alltid en individuell bedömning om skyddat boende behövs eller inte. Socialtjänsten kan också kontaktas om du behöver råd och stöd i din situation. Om du behöver hjälp med dina barns upplevelser av våld kan barnenheten kontaktas.

  Om du som våldsutsatt kvinna behöver komma i kontakt med socialtjänsten kan du ringa kommunens växel och fråga efter mottagningsenheten. I en del kommuner, till exempel Järfälla, finns en särskild enhet som jobbar med kvinnofrid, det vill säga kvinnor som blir utsatta för våld. Om du redan har en socialsekreterare är det han eller hon som ska kontaktas.

  Polisen

  Vid nödsituation kontakta SOS alarm på telefonnummer 112.

  Du kan göra en polisanmälan direkt till polisen på plats,  på en polisstation eller genom att ringa polisens växel på 114 14.

  Du har alltid rätt att ha med dig någon vid en polisanmälan. Det går också bra att be någon annan anmäla åt dig om du inte vågar eller orkar göra det själv.

  På polisens webbplats kan du läsa mer om hur en polisanmälan går till.

  Om du är rädd för den som har utsatt dig för brott kan polisen hjälpa dig att ansöka om skydd. På Sveriges domstolars webbplats kan du läsa om besöksförbud, som är ett av de skydd du kan ansöka om.

  På polisens webbplats kan du läsa om polisens arbete mot brott i nära relationer.

  Vad händer efter polisanmälan?

  Polisanmälan är den första delen i en rättsprocess. På Brottsoffermyndighetens webbplats kan du läsa om vad som händer efter polisanmälan.

  Domstolen

  Om åklagaren beslutar att väcka åtal i ditt ärende kommer du att få delta i en rättegång. Rättegångsskolan ger dig information om hur en rättegång går till.

  Skatteverket

  Hos Skatteverket kan du ansöka om att skydda dina personuppgifter. Läs på Skatteverkets webbplats om sekretessmarkering och kvarskrivning.