• Vad vi kan erbjuda

  Öppen stödverksamhet

  Järfälla kvinnojours öppna stödverksamhet

  Järfälla kvinnojour erbjuder stöd via telefon och personligt besök. Stöd erbjuds både enskilt och i grupp.

  Stödtelefon

  Samtal till stödtelefonen besvaras av kvinnojourens anställda som kan ge dig samtalsstöd, information och rådgivning.

  Till stödtelefonen kan även anhöriga och yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete ringa för stöd och konsultation.

  Samtalsmottagning

  På samtalsmottagningen kan du få enskilda stödsamtal och praktiskt stöd, t.ex. stöd vid myndighetskontakter. Här jobbar en kurator, samt en grupp volontärer. Besök på samtalsmottagningen sker efter tidsbokning. Besöken är kostnadsfria och vi för inga journaler. Tolk bokas vid behov.

  Samtalsgrupp

  Järfälla kvinnojours samtalsgrupp träffas vid 20 tillfällen och samtalar om våld i nära relation utifrån olika teman. Syftet med gruppen är att du ska få möjlighet att dela erfarenheter med andra kvinnor som har utsatts för partnervåld, samt få ökad kunskap om våldet och dess konsekvenser. Gruppen leds av kvinnojourens kuratorer.

  Juridisk rådgivning

  Järfälla kvinnojour samarbetar med advokater som kan erbjuda juridisk rådgivning gällande exempelvis brott i nära relation.

   

  Ring eller mejla oss, vi finns här för dig!
  08-580 269 00, kontakt@jarfallakvinnojour.se
  Våra telefontider är: måndag-fredag 8.00-16.00.

  Skyddat boende

  Järfälla kvinnojours skyddade boende vänder sig till kvinnor, och medföljande barn, som har utsatts för hot och våld i en nära relation och behöver skydd från fortsatt utsatthet. Boendeformen är kollektiv med självhushåll. Boendet är utrustat med larm och bemannat på vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. I boendet arbetar en verksamhetsansvarig, en kurator, en barnsamordnare, en husmor, samt en grupp volontärer.

  Insatser för kvinnor

  Kvinnor som placeras i det skyddade boendet får en kontaktperson som har det övergripande ansvaret för att kvinnan får det skydd och stöd som hon behöver under placeringstiden. Kontaktpersonen erbjuder:

   

  • Stöd- och krissamtal
  • Säkerhets- och skyddssamtal
  • Individuell säkerhetsplanering
  • Hot- och riskbedömning
  • Praktiskt stöd, t.ex. stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
  • Stöd i föräldrarollen

   

  Insatser för barn

  Barn som följer med sin mamma till det skyddade boendet erbjuds:

  • Egen kontaktperson
  • Stöd- och krissamtal (Trappansamtal enligt ök. med socialtjänst)
  • Säkerhets- och skyddssamtal
  • Praktiskt stöd, t.ex. stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
  • Regelbundna aktiviteter

   

  Utöver detta får placerade kvinnor, och medföljande barn, stöd i vardagen av kvinnojourens anställda och volontärer. Juridisk rådgivning av advokat i kvinnojourens nätverk finns att tillgå vid behov.

   

  Placering

  Placering i det skyddade boendet sker på uppdrag av socialtjänsten.

  Telefon: 08 580 269 00

  E-post: kontakt@jarfallakvinnojour.se