• Vad vi kan erbjuda

  Samtalsstöd

  Kvinnor som har utsatts för hot eller våld i en nära relation kan få samtalsstöd via telefon eller i vår lokal. Vi erbjuder även samtal för anhöriga. Bokade samtal kan erbjudas på svenska, engelska och arabiska. Vi kan dock inte garantera att den som svarar i telefonen pratar arabiska.

  Praktiskt stöd

  Praktiskt stöd kan handla om till exempel myndighetskontakter, polisanmälan, stöd vid rättegång, ansökan om skyddade personuppgifter eller skilsmässa. Vi utgår alltid från vad den enskilda kvinnan behöver hjälp med. Om vi inte har de kunskaper eller resurser som krävs hänvisar vi till någon annan som kan hjälpa till.

  Rådgivning

  Vi informerar om rättigheter och möjligheter utifrån kvinnans individuella situation. För juridisk rådgivning kan vi hänvisa till en kunnig advokat i vårt nätverk.

  Skyddat boende

  Vi driver ett skyddat boende med sex platser för kvinnor med eller utan barn. Boendet är kollektivt och ligger på hemlig adress. Alla kvinnor som bor hos oss får minst en kontaktperson som hon kan prata med och få praktiskt stöd och rådgivning av. Vi ser självklart också till våra boende barns behov av samtal och lek.