• Myndigheterna brister i sitt stöd till våldsutsatta kvinnor.

    14 februari 2014

    Ny utredning från Socialstyrelsen visar att myndigheter brister i sitt stöd till våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren Stina oroas av detta och uppmanar till att kvinnor som drabbas av våld i nära relationer ska få sina rättigheter och sitt hjälpbehov  tillgodosett.

    Se länk för fullständig artikel, http://www.dn.se/nyheter/sverige/brister-i-stod-till-hotade-kvinnor/