Ny samtalsgrupp för kvinnor!

Är du kvinna och har varit utsatt för våld i en nära relation?
I höst startar Järfälla kvinnojour en samtalsgrupp för kvinnor som är, eller har varit, utsatta för fysiskt/psykiskt våld i en nära relation. 
Syftet med samtalsgruppen är att deltagarna ska få möjlighet att bearbeta sina våldserfarenheter och få en ökad kunskap om våldet och dess konsekvenser. Gruppen leds av kvinnojourens gruppledare. 

När: Gruppen träffas på tisdagar klockan 17.00 – 19.00 med start den 2018-10-15. Gruppen träffas vid totalt 20 tillfällen, med uppehåll för skollov. 

Var: Kvinnojourens samtalsmottagning i Järfälla kommun. 

Hur: Deltagare som har anmält intresse att delta i samtalsgruppen kallas till ett personligt informationssamtal och intervjuer. Efter detta samtal meddelar kvinnojouren vilka som har fått plats i gruppen. Intervjuerna sker vartefter anmälningarna kommer in. Gruppträffarna är kostnadsfria.

Välkommen att kontakta kvinnojouren för att få veta mer:
Telefon: 08-580 269 00
E-post: kontakt@jarfallakvinnojour.se

Stäng meny