• Om oss

    Järfälla kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har funnits sedan 1982. Järfälla kvinnojour har ett dubbelt uppdrag; att tillhandahålla skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn och att bilda opinion och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Järfälla kvinnojour utför det första uppdraget genom att driva ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn, samt en öppen stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Det andra uppdraget utförs i form av opinionsbildning och kunskapsspridning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt om kvinnojourens verksamhet.