• För dig inom socialtjänsten

  Vi erbjuder tillfälligt boende på skyddad adress i Järfälla kommun. Bondeformen är rum i kollektiv med självhushåll. Vi har plats för sex kvinnor över 18 år, samt medföljande barn.

  Boende på Järfälla Kvinnojour syftar till att kvinnan och hennes barn ska få stöd och skydd. Samtalsstöd, praktiskt stöd och rådgivning ges av kvinnojourens anställda socionomer i samråd med socialtjänsten. De boende erbjuds därutöver stöd av kvinnojourens ideella jourkvinnor, som bland annat anordnar aktiviteter och utflykter för barnen som bor på jouren.

  Personal finns tillgänglig på dagtid.

  Vårt skyddade boende är tyvärr inte tillgängligt för personer med rörelsenedsättning. Vi kan heller inte ta emot kvinnor som befinner sig i ett aktivt missbruk eller har svårare psykiska problem för boende.

  Just nu har vi lediga platser i vårt skyddade boende!

  För mer information, frågor om priser och placering i boendet kontakta oss per telefon 08-580 269 00. Vi finns på plats måndag-fredag kl. 09.00-17.00.