• För dig inom socialtjänsten

  Skyddat boende

  Järfälla kvinnojours skyddade boende vänder sig till kvinnor, och medföljande barn, som har utsatts för hot och våld i en nära relation och behöver skydd från fortsatt utsatthet. Boendeformen är kollektiv med självhushåll. Boendet är utrustat med larm och bemannat på vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. I boendet arbetar en verksamhetsansvarig, en kurator, en barnsamordnare, en husmor, samt en grupp volontärer.

  Insatser för kvinnor

  Kvinnor som placeras i det skyddade boendet får en kontaktperson som har det övergripande ansvaret för att kvinnan får det skydd och stöd som hon behöver under placeringstiden. Kontaktpersonen erbjuder:

  • Stöd- och krissamtal
  • Säkerhets- och skyddssamtal
  • Individuell säkerhetsplanering
  • Hot- och riskbedömning
  • Praktiskt stöd, t.ex. stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
  • Stöd i föräldrarollen

  Insatser för barn

  Barn som följer med sin mamma till det skyddade boendet erbjuds:

  • Egen kontaktperson
  • Stöd- och krissamtal (Trappansamtal enligt ök. med socialtjänst)
  • Säkerhets- och skyddssamtal
  • Praktiskt stöd, t.ex. stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
  • Regelbundna aktiviteter

  Utöver detta får placerade kvinnor, och medföljande barn, stöd i vardagen av kvinnojourens anställda och volontärer. Juridisk rådgivning av advokat i kvinnojourens nätverk finns att tillgå vid behov.

  Placering

  Placering i det skyddade boendet sker på uppdrag av socialtjänsten.

  Telefon: 08 580 269 00

  E-post: kontakt@jarfallakvinnojour.se