• Järfälla kvinnojour är medlem i Unizon

    Unizon arbetar för att förbättra stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn, och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.

    Unizons övergripande mål är att alla våldsutsatta kvinnor, och deras barn, erbjuds stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation, bakgrund eller bostadsort. Stödarbetet ska ha både ett individuellt och ett strukturellt perspektiv.

    Läs mer om Unizon på deras hemsida.