• Utåtriktat arbete

  Kvinnojouren Stina har lång erfarenhet av att föreläsa om våld i nära relationer. Vi kommer gärna och utbildar er förening, myndighet eller skolklass om vår verksamhet, våld i nära relationer, våldtäkt eller bemötande av våldsutsatta kvinnor och barn. Vi kan sätta ihop föreläsningar efter era önskemål!

  Vägen ut från familjevåld / المخرج (Almakhraj)

  Omslag till boken Vägen ut från familjevåld
  Med stöd från Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län har Kvinnojouren Stina tagit fram informationsmaterialet ”Vägen ut från familjevåld” på svenska och arabiska. Skrifterna innehåller fakta om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och kvinnors rättigheter i det svenska samhället. Materialet används vid föreläsningar och i studiecirklar och är tänkt att spridas på platser och i forum där svensktalande och arabisktalande kvinnor finns.

  Läs mer om och ladda ner eller köp skrifterna här

  Utbildning i Samhällsinformation för Invandrarkvinnor (USI)

  Omslag till skriften Välkommen2010-06-01 till 2011-05-31 genomförde Kvinnojouren Stina projektet Utbildning i Samhällsinformation för Invandrarkvinnor (USI) med hjälp av finansiering från Ungdomsstyrelsen. Projektet leddes av Anahid Khachadorian.

  USI-projektet vände sig till kvinnor som sökt uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning i Libanon och Syrien. Syftet var att ge dessa kvinnor information om det svenska samhället redan vid ansökan i hemlandet, då de i Sverige inte får samma introduktion som till exempel flyktingar. Inom ramen för projektet har en informationsskrift om det svenska samhället tagits fram på arabiska.

  Läs mer och ladda ner skriften Välkommen här.