• Vi som arbetar här

    Kvinnojouren  leds av en ideell styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten, medlemmarna, samt ekonomin.

    Jouren har två anställda samt en grupp ideella jourkvinnor.

    Vid behov kan vi hänvisa till andra som kan hjälpa till, till exempel advokater för rådgivning i juridiska frågor.