• Om våld i nära relationer

  Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som finns i alla samhällsklasser och sociala sammanhang. Våld sker i både olikkönade och samkönade parrelationer. Det kan också vara en familjemedlem eller släkting som utövar våldet.

  Våld i en nära relation kännetecknas av att det sker vid upprepade tillfällen och att det utförs av en person som står den utsatta nära, en person som har vetskap om den utsattas drömmar, förhoppningar och svaga punkter. Det gör att våldet kan vara svårt att upptäcka och sätta ord på.

  Våld kan upplevas som ett hårt ord. Det får många att tänka på kraftiga slag och sparkar. Vår erfarenhet säger att det kan se ut på många olika sätt. Våldet kan vara både fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt.

  Fysiskt våld kan vara att bli knuffad, örfilad, dragen i håret eller att ens partner eller familjemedlem gör en fysiskt illa på annat sätt.

  Psykiskt våld kan vara att bli kallad för kränkande namn som ”hora” eller ”idiot”.  Andra exempel är att bli hotad med fysiskt våld eller att partnern eller familjemedlemmen hotar att skada andra som betyder mycket för den utsatta. En vanlig form av psykiskt våld är att partnern eller familjemedlemmen kontrollerar vad den utsatta gör, vem hon träffar eller vem hon har telefon-, SMS- och mejlkontakt med. Ett annat sätt att begränsa den utsatta är att förbjuda henne att träffa sina vänner eller ställa till med bråk i samband med sådana träffar.

  Ekonomiskt våld handlar om att inte få ta del av familjens ekonomiska tillgångar, vilket gör den utsatta ekonomiskt beroende. Det ekonomiska våldet kan även ta sig uttryck som att partnern eller familjemedlemmen använder sig av den utsattas personuppgifter för att teckna avtal och göra diverse inköp.

  Det sexuella våldet kan handla om att bli tvingad eller pressad till sex mot sin vilja eller att förmås ställa upp på sexuella handlingar som man inte vill vara med om. Det kan till exempel vara att tvingas att titta på pornografi, ha oskyddat sex eller ha sex med andra än sin partner.

  Det är aldrig ens eget fel om man blir utsatt för våld!