• Våra publikationer

  Vägen ut från familjevåld / المخرج (Almakhraj)

  Omslag till boken Vägen ut från familjevåldInformation på svenska och arabiska för våldsutsatta kvinnor och flickor. Skrifterna innehåller fakta om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

  För nedladdning

  Vägen ut från familjevåld (på svenska), pdf

  المخرج (Almakhraj) (på arabiska)pdf

   

  Denna nya upplaga av boken har tagits fram med stöd av Länsstyrelsen i Stockholm.

  Handledning (på svenska), pdf
  Handledningsmaterialet till Vägen ut från familjevåld kan användas som ett verktyg i studiecirklar, interna grundutbildningar, i SFI-skolor med mera. I materialet finns bland annat tips på samtalsmetoder och frågor som kan ställas i mötet med den våldsutsatta kvinnan/barnet, statistik om hedersvåld, länkar till annat material på svenska och på andra språk.

  Bakgrund

  Varje år utsätts tusentals kvinnor och flickor för hot, våld och förtryck i nära relationer och i hederns namn. Få av de utsatta anmäler brotten eller söker hjälp, vilket i många fall beror på bristande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och om vilka rättigheter man har som invånare. Information om att det finns hjälp och stöd att få når heller inte fram till de utsatta.

  Syftet med skriften  är att ge våldsutsatta kvinnor och flickor information om deras rättigheter, samt hjälpa dem att leva ett liv fritt från våld och förtryck.

  Skriftens innehåll

  Skriften finns i två versioner – svensk och arabisk.

  Här finns konkreta råd och vägledning kring vilket stöd den våldsutsatta kvinnan och hennes barn kan få, om vart hon kan vända sig för att få hjälp och om vad som händer under uppbrottsprocessen.

  Skriften handlar också om hedersproblematik, olika former av våld samt våldets påverkan och konsekvenser för den utsatta kvinnan och hennes barn.

  Boken är framtagen med stöd från Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län, i samarbete med Kvinnojouren Stina i Järfälla.

  Skriften innehåller information om:

  • Mänskliga rättigheter, FN:s kvinno- och barnkonvention, brottsbalken, föräldrabalken, socialtjänstlagen, utlänningslagen, m.m.
  • Polisanmälan, skilsmässa, rättegång, vårdnad, bodelning, skadeståndbegäran
  • Vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig för att få hjälp och stöd t.ex. kvinnojourer, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, föräldramottagningen
  • Våldets mekanismer, hedersrelaterat våld
  • Skyddsåtgärder, checklistor, praktiska tips och viktiga telefonnummer

  I den arabiska versionen finns en svensk-arabisk ordlista över begrepp som berörs i boken och som kvinnan kommer i kontakt med när hon söker hjälp.

  För mer information och kontakt: 076-633 41 99 eller heder@jarfallakvinnojour.se.

  Beställ skriften på svenska eller arabiska i tryckt version

  Mejla till heder@jarfallakvinnojour.se. Uppge antal, om du vill ha svensk eller arabisk version och adress för leverans. Kostnad för skriften betalas till plusgiro 15 75 37-2. Märk betalningen med ”Vägen ut”, samt ditt namn.

  Pris inom Stockholms län
  : Skrifterna är finansierade av Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län och är därmed gratis inom länet. Dock tillkommer porto om 25:- per skrift.
  Pris utanför Stockholms län: 100:- per skrift, inkl. porto.

  Skriften för nedladdning

  Vägen ut från familjevåld (på svenska), pdf

  المخرج (Almakhraj) (på arabiska), pdf

  Handledning (på svenska), pdf

  Creative Commons LicenseMaterialet omfattas av Creative Commons-licens. Läs om hur du får använda materialet: Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License


  ”Välkommen”

  Omslag till skriften Välkommen

  Samhällsinformation på arabiska för kvinnor som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av familjeanknytning.

  2010-06-01 till 2011-05-31 genomförde Kvinnojouren Stina projektet Utbildning i Samhällsinformation för Invandrarkvinnor (USI) med hjälp av finansiering från Ungdomsstyrelsen. Projektet leddes av Anahid Khachadorian.

  USI-projektet vände sig till kvinnor som sökt uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning i Libanon och Syrien. Syftet var att ge dessa kvinnor information om det svenska samhället redan vid ansökan i hemlandet, då de i Sverige inte får samma introduktion som till exempel flyktingar.

  Inom projektet har det gjorts en informationsskrift på arabiska som behandlar områden som jämställdhet, mänskliga rättigheter och viktig information om det svenska samhället och utlänningslagens tvåårsregel.

  Informationsskriften har spridits i Libanon och Syrien via ambassaden och den libanesiska kvinnoorganisationen KAFA. Projektledaren och ytterligare två representanter från Kvinnojouren Stina har under projekttiden varit och utbildat dem som har i uppgift i att dela ut informationsskriften.

  Skriften för nedladdning

  Välkommen (på arabiska), pdf
  Välkommen (på svenska), pdf

  För mer information kontakta oss via mail: kontakt@jarfallakvinnojour.se