• Reaktioner på våld

  De reaktioner som följer av våld kan se olika ut för olika personer. Det kan också ta olika lång tid innan reaktionerna kommer. För en del kommer de direkt. För andra kan det ta flera år. Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på!

  Exempel på reaktioner är:

  • Att förneka eller tränga bort jobbiga minnen
  • Rädsla och panik
  • Sänkt självkänsla
  • Skuld- och skamkänslor
  • Overklighetskänslor
  • Sömnsvårigheter, mardrömmar
  • Fysiska besvär, till exempel huvudvärk, magont och utmattning
  • Ångest
  • Depression
  • Svårt att fatta beslut
  • Känslomässig berg- och dalbana
  • Koncentrationssvårigheter
  • Självdestruktivitet och självmordstankar
  • PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

   

  På Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats kan du läsa mer om medicinska och psykosociala konsekvenser av våld i nära relationer och om medicinska och psykosociala konsekvenser av sexuellt våld.