• Våld i samkönade relationer

    Våld i samkönade och olikkönade parrelationer tar sig liknande uttryck i form av fysiskt, psykiskt och sexuellt våldet. Likheter finns också i  isoleringen, kontrollen av sociala kontakter och normaliserings-processen.

    Det finns dock vissa skillnader som har att göra med hur samhället ser på samkönade par. Det kan påverka både de uttryck som våldet tar och den utsattas möjligheter att söka hjälp.

    En våldsutsatt kvinna i en samkönad relation riskerar att bli extra isolerad i de fall som relationen inte är accepterad av omgivningen. Det kan också vara så att den våldsamma partnern använder hot om ”outing” av den sexuella läggningen som ett medel för att ytterligare öka kontrollen. Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer drar sig ofta för att söka stöd och hjälp. Det kan vara skam och rädsla över att lämna ut sin partner i en gemensam vänkrets som hindrar dem. Andra är oroliga för att deras sexuella läggning ska hamna i fokus, istället för våldet.

    Hos oss är alla våldsutsatta kvinnor välkomna! Oavsett om ens partner är man, kvinna eller om paret valt att beskriva sig själva och sin relation på annat sätt.

    Läs mer om normaliseringsprocessen.