Sökes: Kvinnor som vill jobba ideellt med våldsutsatta kvinnor och barn

Järfälla kvinnojour söker nya volontärer som vill engagera sig för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Som volontär kan du vara stödperson åt våldsutsatta kvinnor och barn i kvinnojourens skyddade boende eller öppna stödverksamhet. Du kan även vara med och anordna barnaktiviteter eller informera om kvinnojourens verksamhet i olika sammanhang.

Det krävs inga förkunskaper för att vara volontär hos oss. Vi ger dig den utbildning du behöver!

Nästa volontärutbildning startar den 7 november 2018.

Utbildningsschema:

7 november klockan 18.00–20.00

17 november klockan 9.00–16.00

18 november klockan 9.00–15.00

För att bli godkänd på grundutbildningen krävs det att du är med på alla utbildningsdagar. Efter avslutad grundutbildning kommer du tillsammans med personalen fram till på vilket sätt du vill engagera dig i Järfälla kvinnojour.

Låter det intressant?

Skicka en intresseanmälan där du berättar kort om dig själv och varför du vill engagera dig i Järfälla kvinnojour till: kontakt@jarfallakvinnojour.se

Efter anmälan kommer vi att kontakta dig för en eventuell intervju.

Järfälla Kvinnojour

Hjälp till kvinnor som utsatts för hot och våld i en nära relation.
Stäng meny