Vi finns här för dig!

Vi finns här för dig!


I dessa tider vet vi att flera kvinnor och barn som lever med sin förövare riskerar att drabbas ännu hårdare. 

Vårt uppdrag är att finnas till för och hjälpa de kvinnor som är i behov av stöd och hjälp i en utsatt situation. Vi har vidtagit åtgärder för att kunna bedriva verksamheten så störningsfritt som möjligt. 

I korthet betyder det följande: 

– vi tar fortsatt emot förfrågningar till vårt skyddade boende, vilket alltid sker via socialtjänsten i den kommun man är skriven.

– vår öppna stödverksamheten finns tillgänglig samma tider som vanligt via telefon på nummer 08-580 269 00 alla vardagar mellan 8-16.
Kvinnofridslinjen finns öppet dygnet runt på 020- 50 50 50

För att säkerställa ett fortsatt stöd, kommer vi tillsvidare inte boka in några besök. Detta gör vi för att säkerställa att vår personal håller sig friska så att de kan fortsätta arbeta och ge stöd och hjälp i det skyddade boendet och till sökande i den öppna stödverksamheten. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer avstår vi nu från fysiska möten i vår öppna stödverksamhet men finns tillgängliga via telefon. Vi vet att våldet inte tar slut eller pausar pga Corona-viruset som nu florerar, och vi försöker möta upp behov som uppstår efter bästa förmåga och utifrån de omständigheter som råder.Stäng meny