• Vår verksamhet syns mer i media

  22 maj 2018

  Vårt arbete för att synliggöra våld i nära relation och det arbete vår verksamhet gör för att hjälpa utsatta börjar nu synas mer och mer i media.
  Det är mycket glädjande att dessa viktiga frågor får större utrymme även för allmänheten. Vi som är verksamma – anställda och volontärer, jobbar ständigt för att öka kunskapen, påverka till förändring och inte minst önskar vi inspirera fler att engagera sig i de frågor som på ett eller annat sätt berör oss alla.

  Här är två artiklar som har publicerats i Järfällas lokaltidningar under våren.

  Järfälla Tidning – Maj 2018

  https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/hardare-krav-pressar-kvinnojouren-i-jarfalla/reprdk!StnTDcKblrL49qugWFoGdw/

  Mitt i – Maj 2018

  Järfälla kvinnojour – kamplust och varm famn